0266 (Bedrent 001-16 amb textil i textil forrat.)psd