Ontbinding

U wenst gebruik te maken van het recht om de overeenkomst met Bedrent te ontbinden of te herroepen?

Geen probleem.

U stuurt een aangetekende brief naar:

Bedrent
Postbus 25
2830 AA Gouderak
Tav de directie

Onder vermelding van de volgende tekst:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de operationele koop of huur van de geleverde boxspringcombinatie  herroep/herroepen (*) zoals besteld op  datum(*), geplaatst en geinstalleerd op (*) .

Mijn gegevens zijn:

Voorletters Achternaam
Adres
Postcode Woonplaats
Referentienummer

Handtekening

U kunt tevens een kopie van uw aangetekende brief per e-mail versturen aan info@bedrent.nl.