obligaties

Investeringsopportunity

Hartelijk dank voor uw mogelijke interesse om te investeren in obligaties van uitgever Forlease I BV.

Forlease I BV handelend onder de naam Bedrent is een aparte vennootschap waar uitsluitend de verhuurovereenkomsten voor bedden met consumenten worden beheerd ten behoeve van obligatiehouders en staat volledig los van de exploitatie.

De kenmerken van deze obligaties zijn:

–  Nominale waarde € 1.000,- per stuk
–  Looptijd 60 maanden
–  Rentevergoeding 5,25%
–  Rente en aflossing per kwartaal in 20 kwartalen
–  Minimale afname 5 stuks
–  Geen transactiekosten

Download het Informatie memorandum Forlease 1 Obligaties V20210106 wat van belang kan zijn bij uw beslissing alvorens over te gaan tot registratie.

Doelstelling van de obligatielening

De Uitgevende Instelling beoogt een Obligatielening uit te geven om een deel van de aanschaf en exploitatie van het beddenpark en bijbehorende huurcontracten te financieren. De verplichtingen onder de Obligatielening worden gedekt door inkomsten uit reeds afgesloten huurcontracten door de Uitgevende Instelling, en de inkomsten van de verkoop van bedden aan het einde van de huurtermijn.

Rendement op obligaties

U investeert EUR 1.000 per Obligatie, en daarbij betaalt u per Obligatie waar u op inschrijft eenmalig EUR 1.000. Er worden dus géén aansluitende kosten berekend, zoals afsluitprovisies transactiekosten en dergelijke.

Vanaf de ingangsdatum ontvangt u gedurende de looptijd van de Obligatie 5,25% rente over het nog niet terugbetaalde deel van de hoofdsom. Deze rente wordt achteraf, per kwartaal aan u uitgekeerd. Daarnaast ontvangt u ieder kwartaal een deel van uw inleg terug.

Het op kwartaalbasis aan u uit te keren bedrag bedraagt volgens de gebruikelijke formule voor het berekenen van annuïteiten EUR 57,17 per Obligatie. U ontvangt dit bedrag gedurende de looptijd 20 maal (4 kwartalen per jaar x 5 jaar).

In totaal ontvangt u over de looptijd van de Obligatielening €1.143,40 op uw investering van EUR 1.000. Het effectieve rendement is daarmee 5,25%.

Risico’s en fiscaliteit

Er zijn risico’s verbonden aan het investeren in Obligaties van uitgever Forlease I BV. Geïnteresseerden wordt geadviseerd om de fiscale gevolgen van het aanschaffen en aanhouden van een Obligatie in zijn of haar specifieke geval af te stemmen met een belastingadviseur. De minimale afname is 5 obligaties per inschrijving.

 

Geïnteresseerde personen of bedrijven kunnen zich hier registreren. Ingave van getal 1 bij aantal staat voor 5 obligaties totaal EUR 5.000 als voorbeeld.

Registreer

Na verzending ontvangt u een bevestiging per e-mail met een gepersonaliseerde overeenkomst van obligatielening. Na rechtsgeldige ondertekening, retourzending en storting van het totaalbedrag op de rekening van uitgever Forlease I BV kan de overeenkomst starten.

Uitgever Forlease I BV is als enige bevoegd Obligaties toe te wijzen. Zij kan zonder opgaaf van reden een Inschrijving weigeren. Daarnaast kan zij de aanbieding en uitgifte van de Obligatielening intrekken. In het laatste geval zullen de reeds gestorte gelden geheel worden teruggestort. Uitgever Forlease I BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die een gegadigde daardoor lijdt. © Forlease I BV 2021.